Δοκίμια - Μελέτες

Ταξινόμηση κατά
Αποτελέσματα ανά σελίδα


Νεοφιλελεύθερη συναίνεση και κρίση της οικονομίας ανάπτυξης
Γόρδιος

Διαθέσιμο

Η κρίση της οικονομίας ανάπτυξης στον Πρώτο Κόσμο, τον μόλις καταρρεύσαντα Δεύτερο και τον Τρίτο Κόσμο συνθέτουν μια γενικότερη κρίση του αναπτυξιακού μοντέλου που εισήγαγε η άνοδος του καπιταλισμού και η βιομηχανικ...

17.04 €
Η πολυδιάστατη κρίση και η περιεκτική δημοκρατία
Γόρδιος

Διαθέσιμο

Το βιβλίο αυτό, που αποτελεί επαναδιατύπωση της «Περιεκτικής Δημοκρατίας», αποσκοπεί στην παραπέρα ανάπτυξη του προβληματισμού πάνω στο θέμα, με βάση τη συζήτηση που ξεκίνησε σε διεθνές επίπεδο μετά την έκδοσή της σε ...

17.04 €
Συμπράξεις εργασίας στην Ιρλανδία ελληνικοί και λοιποί συσχετισμοί κοινωνικής οικονομίας
Γόρδιος

Διαθέσιμο


Το βιβλίο αυτό, μέσα από την παρουσίαση της έντονης οργανωτικής και πολιτικής προσπάθειας του Ιρλανδικού Κράτους και των κοινωνικών εταίρων της χώρας αυτής, η οποία λειτουργεί σε επίπεδο οριζόντιας εταιρικής συνε...

19.17 €
Άδηλη Κοινωνία
Άδηλη Κοινωνία Τσομπάνογλου Γεώργιος
Γόρδιος

Διαθέσιμο

Με το παρόν βιβλίο στοχεύουμε να συμβάλουμε στην κατανόηση των μεταπολεμικών κοινωνικοπολιτικών διαδικασιών στην Ελλάδα. Ουσιαστικά, το ενδιαφέρον εδώ είναι να γίνει ερμηνεία των δράσεων των πολιτικών θεσμών εξουσί...

21 €
Αγγίγματα στα όρια της Φιλοσοφίας
Αγγίγματα στα όρια της Φιλοσοφίας Αντωνίου - Μιαούλη -Ξένια
Γόρδιος

Διαθέσιμο

Το δίκαιο έχασε το νόημα στα τελευταία χρόνια γιατί έφτασε να είναι ένα ατομικό ζήτημα. Ο καθένας χωριστά και όχι πλέον σαν σύνολο αποζητά να δικαιώνονται τα προσωπικά του αιτήματα. Ο κάθε άνθρωπος στο ατομικό πλαίσιο ...

21 €

Δείτε Επίσης

Δεν μπορείς να ανατρέξεις στην προεπαναστατική ιστορία του τόπου μας χωρίς να σταθείς στους κλέφτες και στο...

21.3 €