Εκπαίδευση

Ταξινόμηση κατά
Αποτελέσματα ανά σελίδα


Οι παιδαγωγικές συνεδρίες της εμπορικής σχολής Καλαμάτας 1947-1956
Γόρδιος

Διαθέσιμο

Η σύζευξη της ιστορίας της εκπαίδευσης με την παιδαγωγική αποτελεί προνομιακό πεδίο για την ανίχνευση των τάσεων που επικράτησαν διαχρονικά στο χώρο της εκπαίδευσης, στο πλαίσιο των γενικότερων μετατοπίσεων των «αξι...

10.65 €
Οι μουσουλμανικές μειονότητες της Θράκης και οι Ελληνοτουρκικές σχέσεις από τη Συνθήκη της Λωζάννης
Γόρδιος

Διαθέσιμο

Οι μουσουλμανικές μειονότητες της Θράκης αποτελούν ένα ιδιόμορφο κοινωνικό σύνολο με ένα δικό του πολύ ιδιαίτερο σύστημα αξιών. Η εκπαίδευση, η πολιτική, οι οικονομικές σχέσεις, η θρησκεία είχαν, ως παράγοντες διαμόρφ...

12.78 €
Η διδασκαλία των θρησκευτικών στην ύστερη νεωτερικότητα παιδαγωγική, διαπολιτισμική και θεολογική  π
Γόρδιος

Διαθέσιμο

Στο διάβα του 21ου αιώνα συντελούνται ραγδαίες αλλαγές στη «διαφωτιστική» οπτική ανάγνωσης του κόσμου. Ο πολιτιστικός πλουραλισμός, η αποστασιοποίηση από τις εθνοθρησκευτικές παραδόσεις, αλλά και η ταυτόχρονη ανάδυσ...

13.84 €
Μαθησιακές Δυσκολίες και Πρώτη Σχολική Ηλικία
Μαθησιακές Δυσκολίες και Πρώτη Σχολική Ηλικία Χατζηγιάννη Ευανθία – Σουλιώτη Ιουλία – Κουράκη Άννα
Γόρδιος

Διαθέσιμο

… Θελήσαμε να ασχοληθούμε με το πολυσύνθετο πρόβλημα των μαθησιακών δυσκολιών κατά την πρώτη σχολική ηλικία, παραθέτοντας τους παράγοντες – αιτίες και τις μορφές των μαθησιακών δυσκολιών, επικεντρώνοντας κυρίως το ...

14 €
Ο Ρόλος του Δασκάλου / Εκπαιδευτή στην Φρεϊριανή Παράδοση
Γόρδιος

Διαθέσιμο

Το εκπαιδεύειν, για τον Πάουλο Φρέϊρε, είναι και δύσκολο και απαιτητικό έργο, ενίοτε και βάρος. Προϋποθέτει (αυτό)πειθαρχία και διαλεκτική σχέση του στοχασμού με την δράση, κριτική συνειδητοποίηση για την ολοκλήρωση εν...

14.91 €

Δείτε Επίσης

Άδηλη Κοινωνία
Άδηλη Κοινωνία Τσομπάνογλου Γεώργιος

Με το παρόν βιβλίο στοχεύουμε να συμβάλουμε στην κατανόηση των μεταπολεμικών κοινωνικοπολιτικών διαδικασι...

21 €

Σήμερα μόνο οι βολεμένοι, οι εγκληματικά απληροφόρητοι, ή οι βαλτοί δεν καταλαβαίνουν ότι η Ελλάδα έχει χάσε...

26 €