Λεπτομέρειες βιβλίου

Συμπράξεις εργασίας στην Ιρλανδία ελληνικοί και λοιποί συσχετισμοί κοινωνικής οικονομίας του Τσομπάνογλου Γεώργιος

Σύντομη Περιγραφή
Το βιβλίο αυτό, μέσα από την παρουσίαση της έντονη...

Διαθεσιμότητα: Διαθέσιμο

  • Τιμή : 19.17€

Το βιβλίο αυτό, μέσα από την παρουσίαση της έντονης οργανωτικής και πολιτικής προσπάθειας του Ιρλανδικού Κράτους και των κοινωνικών εταίρων της χώρας αυτής, η οποία λειτουργεί σε επίπεδο οριζόντιας εταιρικής συνεργασίας, επιθυμεί να θέσει ένα σίγουρο πλαίσιο σύγκρισης με την ελληνική εμπειρία τοπικής οργάνωσης της ανάπτυξης της απασχόλησης. Ο προσεκτικός αναγνώστης θα δει ότι δεν ήταν ρόδινος ο δρόμος για τις τοπικές εταιρικές συνεργασίες στη χώρα αυτή, αλλά η κυβερνητική διεύθυνση ήταν αποτελεσματική προς το δημόσιο συμφέρον, οδηγώντας σε ουσιαστικές θεσμικές συγκροτήσεις οι οποίες και επέτρεψαν την ενδογενή ανάπτυξη, τη συνεργασία μεταξύ των τομέων της επιχειρηματικότητας και της απασχόλησης και την ενδυνάμωση της κοινωνικής εταιρικής οικονομίας. Η αναγνώριση του γενικού συμφέροντος οδηγεί στο κοινό μέλλον το οποίο αποτέλεσε και το διακύβευμα αυτής της πολιτικής και κοινωνικο-οικονομικής συνεργασίας. Στην Ιρλανδία, το συνεταιριστικό κίνημα αποτέλεσε την οργανωτική βάση μιας νέας μορφής δημοκρατικής διακυβέρνησης η οποία στηρίζεται στη διανομή κοινωνικών υπηρεσιών και θέτει την ανάπτυξη εκεί όπου πρέπει, δηλαδή στην τοπική κοινωνία. Η παρουσίαση των δύο κεφαλαίων με αναφορές στην Ελλάδα δείχνει τις διαφορετικές τροχιές των δύο χωρών που αποτέλεσαν δύο από τις φτωχότερες χώρες της Ε.Ε.
Παρατίθεται στη συνέχεια ένας οδηγός πρακτικών, για τη λειτουργία των τοπικών συμπράξεων (local partnerships) οι οποίες και αποτελούν το πλαίσιο λειτουργίας των clusters. Αυτός ο οδικός χάρτης αποτελεί το απόσταγμα εμπειριών από τις χώρες του ΟΟΣΑ για τη συγκρότηση αυτών των νέων μορφών διακυβέρνησης στην εποχή των νέων αναγκών του πληροφοριακού-επικοινωνιακού συστήματος γνώσης (info-communication) που λειτουργεί παγκόσμια. Ακολουθεί η παρουσίαση εισήγησης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με θέμα την Κοινωνική Οικονομία.

Δείτε Επίσης