Λεπτομέρειες βιβλίου

Σύντομη Περιγραφή Σκοπός αυτού του πονήματος είναι να καταδείξει τη θεμ...

Διαθεσιμότητα: Διαθέσιμο

  • Τιμή : 15.97€
Σκοπός αυτού του πονήματος είναι να καταδείξει τη θεμελιώδη σχέση μεταξύ κεφαλαίου και εργασίας, αναλυτικά και υποθετικά, στη διαδικασία του «μεταπολεμικού αμερικανικού εποικισμού» της Ευρώπης. Η σημαντικότητα του φαινομένου της εισαγωγής των φιλοξενουμένων εργατών (gastarbeiter) στην Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας μπορεί να θεωρηθεί ως σημείο μιας νέας μορφής εργασιακής διαδικασίας που εγκαθιδρύθηκε στη μεταπολεμική Ευρώπη. Κατά τον Antonio Gramsci, αυτη η εργασιακή διαδικασία μπορεί να ονομαστεί Φορντισμός, Αμερικανισμός η Ρουσβελτισμός, επειδή έχει τα χαρακτηριστικά που την τοποθετούν οε εκείνες τις κατηγορίες - δηλ. μια σειρά φαινομένων τα οποία μπορούν να κληθούν διαδικασία αξιοποίησης (valorization) - απλώνεται σε όλες τις περιοχές της δημόσιας σφαίρας, μετατοπίζοντας και καταπνίγοντας κάθε σχέση που δεν περιλαμβάνει εμπορεύματα (commodities). Η παρουσίαση αυτη έχει σκοπό να εμπλουτίσει την συζήτηση για την πρόσφατη Ελληνική μεταναστευτική ιστορία και την γενική λειτουργία της μεταναστευτικής εργασίας οε διάφορους κοινωνικούς σχηματισμούς.

Δείτε Επίσης

Κλεομένης Γ΄ της Σπάρτης
Κλεομένης Γ΄ της Σπάρτης Ροδάκης Περικλής

Ο Κλεομένης Γ΄, βασιλιάς της Σπάρτης, επιχείρησε την πρώτη και μοναδική, θα λέγαμε, κοινωνική επανάσταση στον...

21.3 €