Λεπτομέρειες βιβλίου

Από την πόλη και το τοπικό στο περιφερειακό και το παγκόσμιο. Δοκίμια για τις συγκοινωνίες,την ανάπτ του Σκλαβούνος Γεράσιμος

Σύντομη Περιγραφή Τα δοκίμια που ακολουθούν είναι το αποτέλεσμα μιας θε...

Διαθεσιμότητα: Διαθέσιμο

  • Τιμή : 23.43€
Τα δοκίμια που ακολουθούν είναι το αποτέλεσμα μιας θεωρητικής και εμπειρικής έρευνας που μας φάνηκε απαραίτητο να διεξάγουμε πριν, στη διάρκεια και μετά την εκπόνηση της διδακτορικής μας διατριβής!, μέχρι σήμερα. Ιδιαίτερη έμφαση δώσαμε στο παραγωγικό σύστημα των συγκοινωνιών. Και το λέμε «παραγωγικό» επειδή παράγει μετακίνηση, και επειδή η καθαυτό υλική παραγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί χωρίς τη μεταφορά. Η έμφαση για δύο λόγους: Πρώτο, οι συγκοινωνίες είναι ένα επαναστατικό μέσο κοινωνικοοικονομικών και χωρικών μεταλλαγών. Η κίνηση η ίδια είναι επαναστατική. Αλλά αν η ταχύτητά της ξεπεράσει ορισμένα όρια, αν η κινητικότητα γίνει υπερκινητικότητα και η ανάπτυξη εκθετική, μπορεί να μας οδηγήσει στον εκτροχιασμό και την καταστροφή, δείγματα της οποίας ήδη γευόμαστε, τόσο στον αστικό χώρο με τον κατατεμαχισμό του, την ρύπανση, τον φόρο αίματος των τροχαίων ατυχημάτων, όσο και γενικότερα στην βιόσφαιρα με το φαινόμενο του θερμοκηπίου και τις κλιματικές ανατροπές. Δεύτερο, η μέχρι τώρα έρευνα έχει υποτιμήσει σε μεγάλο βαθμό αυτή την επαναστατικότητα του συγκοινωνιακού μέσου, και η σχετική βιβλιογραφία, πέραν της καθαυτό τεχνικής των μεταφορών, είναι μάλλον φτωχή. Στα δοκίμια αυτά επιχειρήσαμε να μελετήσουμε την διαλεκτική σχέση (κυρίως όπως αποτυπώνεται στο χώρο), παραγωγή, ανταλλαγή και συγκοινωνίες, διανομή και κατανάλωση, ταξική διάρθρωση και ταξικές σχέσεις, ανάπτυξη και παγκοσμιοποίηση, περιβάλλον και οικολογική κρίση. Αυτή η αλληλουχία, διαπλέκεται στο χώρο με τη μετάβαση από το τοπικό και την πόλη στο περιφερειακό-υποεθνικό και το εθνικό, μέχρι το περιφερειακό-υπερεθνικό και το παγκόσμιο. Κοινή θεωρητική βάση των δοκιμίων είναι η μαρξιστική και συνδετικός τους κρίκος η έμφαση που δίνεται στις συγκοινωνίες και ό,τι συνδέεται με αυτές και αποτελεί το κίνητρο τους: ανταλλαγή προϊόντων και εμπορευματική κυκλοφορία, μετακίνηση ανθρώπων, εργαζομένων, καταναλωτών η απλών ταξιδιωτών. Ελάχιστα ασχοληθήκαμε με τις καθαυτό τηλεπικοινωνίες, η σημασία των οποίων αυξάνεται στις μέρες μας και πρέπει να αποτελέσουν το αντικείμενο άλλης μελέτης. Η ανάπτυξη τους δεν μειώνει τη σημασία της καθαυτό μετακίνησης ανθρώπων και υλικών για την άμεση παραγωγή και γενικότερα για την αναπαραγωγή και εξέλιξη των ανθρώπινων κοινωνιών, αλλά προστίθεται σ' αυτή και την επιταχύνει. Οι άνθρωποι για να παράγουν πρέπει να μετακινηθούν από τον τόπο κατοικίας τους, γιατί η παραγωγή είναι κοινωνική, ενώ η ανταλλαγή των προϊόντων ταυτίζεται με τη μετακίνηση τους• οι άνθρωποι επίσης για να καταναλώσουν πρέπει να μετακινηθούν, αυτοί και / η τα προϊόντα τους• πρέπει να μετακινηθούν επίσης για να έλθουν «εις κοινωνίαν» με άλλους ανθρώπους και να αναδημιουργήσουν πολιτισμό, να συμμετάσχουν στην παιδεία και την τέχνη, την πολιτική και την ψυχαγωγία• και πρέπει να ανανεώσουν τις δυνάμεις τους μετακινούμενοι χάριν ψυχαγωγίας και τουρισμού, να γίνει το ταξίδι αυτοσκοπός, «να αποκτήσουν την άμεση βιωμένη γνώση άλλων τόπων και άλλων ανθρώπων»..

Δείτε Επίσης

Στη σύγχρονη Ιουδαία και Γαλιλαία, μία ομάδα προσκυνητών αναζητά τα θαύματα που ήσυχα κοιμούνται αιώνες στη...

14.38 €