Λεπτομέρειες βιβλίου

Ο Πολιτιστικός Ιμπεριαλισμός του Διεθνής και Ελληνική Ένωση για τα Δικαιώματα και την Απελευθέρωση των Λαών, Ίδρυμα Μεσογειακών Μελετ

Σύντομη Περιγραφή … Έτσι καταλήξαμε μια αυτοπολιορκούμενη χώρα συνόρων...

Διαθεσιμότητα: Διαθέσιμο

  • Τιμή : 13.84€
… Έτσι καταλήξαμε μια αυτοπολιορκούμενη χώρα συνόρων. Ποτέ η γεωπολιτική δεν ήταν τόσο αντίπαλη και εχθρική με την ιστορία, τη συνείδηση και την ταυτότητα ενός έθνους. Υπεύθυνη για ένα πολιτισμικό και μορφωτικό εθνικό ακρωτηριασμό…

Δείτε Επίσης